Baggrund

Der er i de senere år sket store landevindinger inden for behandlingen af visse cancersygdomme. Især har fremskridt inden for den molekylærbiologiske forståelse af de grundlæggende sygdomsfremkaldende mekanismer identificeret nye behandlingsmål og dermed også ”targeterede” behandlinger for bl.a. visse hæmatologiske kræftformer. Disse behandlingsformer har ganske revolutioneret prognosen for visse sygdomme, således at man i dag kan tale om ”kronisk kræft”.

Systematisk monitorering af kræftpatienters livskvalitet har hidtil ikke været en fast del af behandlingen på danske kræftafdelinger. Størst fokus har der naturligvis været på overlevelsen. Disse nye, ofte dyre og ofte livslange behandlinger, kan imidlertid også i sig selv være behæftet med bivirkninger og påvirke livskvaliteten, og derfor ønsker flere specialister naturligt nok at bringe livskvaliteten op på højde med vanlige parakliniske markører ved vurdering af behandlingseffekt.

I 2011 startede Hans Hasselbalch og Christen Lykkegaard Andersen et phd.-forløb omhandlende livskvalitetsmonitorering ved Hæmatologiske Sygdomme ved hæmatologisk afdeling på Roskilde sygehus. I forbindelse med dette projekt blev udviklet et internet-baseret system, der tillader en optimering af data-transport og derved medfører, at såkaldte Patient-Reported Outcomes (PROs) kan integreres i vurderingen og behandlingen af patienter.

 

Formål

”Hasselbalch & Lykkegaard Andersens Forskningsfond” er en ikke-erhvervsdrivende fond oprettet for at sikre en varig og habil drift af dette system, således, at det kan tilbydes kollegaer i Danmark til brug i en klinisk hverdag. Driften og videreudvikling af systemet vil sikres gennem en fonds-indtægt baseret på donationer, kliniske studier og salg af sponsor-rapporter. Successivt vil fonden yde støtte til hæmatologisk forskning. Bestyrelsen oppebærer ikke honorar.